Chi phí một đơn hàng1. TIỀN HÀNG TRÊN WEB
- Là tiền hàng của sản phẩm cần order trên website bán hàng của Trung Quốc mà khách hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp. (số tiền này quangchauonline thu hộ cho nhà cung cấp)
 Trong đó: tiền hàng 1 link sản phẩm = đơn giá* số lượng đặt*tỷ giá tại thời điểm đặt cọc

2. PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
- Là phí ship từ kho hoặc cửa hàng của nhà cung cấp đến kho hàng của công ty tại Trung Quốc. Phí này là do dịch shop Trung Quốc tính phí. Công ty chỉ đóng vai trò trung gian thanh toán cho shop.

3. PHÍ DỊCH VỤ
- Là phí dịch vụ khách hàng trả cho QCO để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.


Lưu ý: Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 10.000 đ

4. CƯỚC VẬN CHUYỂN VỀ VIỆT NAM
- Là chi phí vận chuyển hà
ng từ kho Trung Quốc về các kho tại Việt Nam của quangchauonline.
-A. Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Việt Nnam
a) Hàng Mua Hộ