Dịch vụ chuyển tiền Việt Nam Trung Quốc uy tín


- Việc chuyển tiền cho các nhà cung cấp bên phía Trung Quốc nay đã đơn giản hơn với dịch vụ thanh toán hộ của quangchauonline
* Hướng dẫn thanh toán tiền hàng sang Trung Quốc:
Bước 1:
- Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản của người nhận bên phía Trung Quốc ( alipay, ngân hàng,...) và báo số tiền cần chuyển
Bước 2:
- Quý khách chuyển khoản tiền VNĐ qua tài khoản của công ty chúng tôi và chờ xác nhận chuyển tệ của chúng tôi.
* Lưu ý: 
- Nội dung chuyển khoản
CHUYENTE [TEN USER] [SO DIEN THOAI] [TONG SO TIEN TE]
- thông tin chuyển khoản

Các tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín của bên nhận chuyển tiền:

+ Phương thức chuyển tiền trực tiếp hay qua trung gian? Có minh bạch hay không?
+ Thời gian bên Trung Quốc nhận được tiền là bao lâu?
+ Có lệnh xác nhận chuyển tiền thành công hay không?
+ Tỷ giá đổi tiền Việt Nam sang Trung Quốc như thế nào?
+ Thanh toán tiền hàng các web mua hàng bên Trung Quốc tra sao?
+ Phí chuyển tiền là bao nhiêu?
+ Thanh toán tiền hàng qua các web mua hàng bên Trung Quốc như thế nào?
+ Bên người nhận có nhận đủ tiền đúng với số tiền yêu cầu hay không? Vì nhiều trường hợp để phí người nhận chịu, dẫn đến thiếu tiền bên người nhận, ảnh hưởng uy tín và mất thời gian khi chuyển lại.