Chính Sách Khiếu nại

I) KHIẾU NẠI
Quangchauonline chỉ tiếp nhận khiếu nại khi đủ điều kiện sau:
- Tạo khiếu nại sau 24 tiếng tính từ lúc khách nhận được hàng.
- Đối với sản phẩm lỗi, sai màu sắc… yêu cầu hình ảnh phải thể hiện rõ ràng chi tiết khu vực bị lỗi, và yêu cầu một bức ảnh chụp trọn sản phẩm.
- Yêu cầu chụp cả “Bill vận chuyển(Có phần mã vạch)” được dán trên kiện hàng, chụp ảnh sản phẩm để cạnh “Bill vận chuyển”.
+ Ví dụ bill của 1 bên CPN Trung Quốc: